Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Statens gruvliga risker SOU 2018:59

Publicerad

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och analysera om det finns insatser eller åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag kan säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och andra återställningsåtgärder vid gruvverksamhet. Samma dag anställdes produktdirektören Daniel Barr som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Gruvavfallsfinansieringsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Statens gruvliga risker

    Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ordning och reda på avfallet

    I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv.

Proposition (1 st)

  • Ordning och reda på avfallet

    I propositionen föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter vid utvinningsverksamheter ska ställas. Förslagen innebär ett förbättrat genomförande av EU:s utvinningsavfallsdirektiv. Lagändringarna föreslås i de delar som gäller utvinningsverksamheter träda i kraft den 1 juli 2023 och i övrigt den 1 januari 2023.