Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Statens gruvliga risker SOU 2018:59

Publicerad

Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och analysera om det finns insatser eller åtgärder som på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag kan säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och andra återställningsåtgärder vid gruvverksamhet. Samma dag anställdes produktdirektören Daniel Barr som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Gruvavfallsfinansieringsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Statens gruvliga risker

    Gruvavfallsfinansieringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition