Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt SOU 2018:76

Publicerad

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen hade i uppdrag att identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition