Hoppa till huvudinnehåll

Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer Dir. 2017:77

Publicerad

En särskild utredare ska identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat.
  • göra en bred genomgång av befintliga erfarenheter, såväl nationellt som internationellt.
  • belysa eventuella hinder som föreligger för en utökad elektrifiering av transportsektorn.

Utredaren bör samråda med berörda myndigheter, bland annat Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Boverket, Naturvårdsverket, och andra relevanta aktörer såsom Forum för Smarta elnät, Fossilfritt Sverige m.fl. Genomförandet av uppdraget ska även ske i dialog med andra relevanta utredningar samt berörda delar av näringslivet, den offentliga sektorn och andra berörda aktörer.

Utredningen ska delredovisa hinder, lösningar och erfarenheter från befintliga styrmedel senast den 28 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...