Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan SOU 2019:40

Publicerad

I denna bilaga till Långtidsutredningen undersöks likvärdigheten i den svenska grund- och gymnasieskolan.

Ladda ner:

Fokus ligger på kvantitativa analyser som bidrar till förståelsen av skolans kompensatoriska uppdrag för framför allt kunskaper och skolresultat. Arbetet har genomförts av Helena Holmlund, Anna Sjögren och Björn Öckert vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...