Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5

Publicerad

Rut-utredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur rutavdraget kan utvidgas med fler tjänster och en höjning av taket.

Utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och
    liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och
    från magasinering.
  • Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.

Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas till
75 000 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets
tak på 50 000 kronor ska lämnas oförändrat. Enligt förslaget ska de nya tjänsterna inkluderas i rutavdraget fr.o.m. den 1 januari 2021. Detsamma ska gälla det höjda taket för rutavdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition