Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Rutavdrag för äldre SOU 2020:52

Publicerad

Rut-utredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå

  • hur rutavdraget kan utökas med vissa angivna tjänster
  • en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor
  • en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.

I detta slutbetänkande behandlar utredningen frågan om en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Uppdraget har omfattat att dels lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera behovet och lämpligheten av en sådan ordning.

Förslag på hur fler tjänster kan inkluderas i rutavdraget och ett höjt tak för rutavdraget har utredningen redovisat i sitt delbetänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition

Laddar...