Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods SOU 2023:99

Publicerad

Tullbefogenhetsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera de tullrättsliga sanktionerna och ta ställning till om de bör ändras. Frågan om det behövs
någon ny sanktion har ingått och om ett uttryckligt förbud mot dubbelprövning bör införas. Uppdraget har vidare bestått i att ta ställning till om Tullverket bör ges möjlighet att biträda allmän åklagare vid utredningar om självständigt förverkande och om Tullverket bör kunna behålla förverkad egendom för utbildning och hundträning i större utsträckning än i dag. Det har ingått att lämna nödvändiga författningsförslag.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...