Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ny tullbefogenhetslag

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att Tullverkets och tulltjänstemäns befogenheter samlas i en ny lag, tullbefogenhetslagen.

Ladda ner:

Därutöver föreslås tulltjänstemän få nya eller utvidgade befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Nödvändiga följdändringar görs. Det föreslås bl.a. följande:

 • Tulltjänstemän får rätt att använda våld i fler situationer. 
 • Tulltjänstemän får en utökad rätt att stoppa fordon. 
 • Tulltjänstemän får ökade möjligheter att skyddsvisitera i kontrollverksamheten. 
 • Tulltjänstemän får rätt att avlägsna ordningsstörande personer från en kontrollplats.
 • Tulltjänstemän får öppna försändelser i fler fall än i dag.
 • Tulltjänstemän får stänga av områden vid den inre gränsen.
 • Tulltjänstemän får större möjligheter att leda förundersökning.
 • Tullåklagare får föra talan om fler brott.
 • Tulltjänstemän ges ökade möjligheter att biträda åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter.
 • Tullverket får ökade möjligheter till revision utan att informera om revisionen i förväg.
 • Tullverket ges ökad tillgång till bokningsuppgifter. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2024.

Laddar...