Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Maskinellt värde för vissa industribyggnader – ett undantag från fastighetsskatt SOU 2024:20

Publicerad

Utredningen om Översyn av vissa skatteregler för byggnadstillbehör i industriell verksamhet överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att analysera uttag av fastighetsskatt på sådan maskinell utrustning som utgör byggnadstillbehör i industribyggnader i syfte att undersöka om det finns skäl att undanta utrustningen från fastighetsskatt. Om det finns skäl att undanta utrustningen från fastighetsskatt ska utredningen analysera om ett undantag kan utformas på ett godtagbart sätt.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...