Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor.

Ladda ner:

De nya tjänsterna som föreslås är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden. Förslaget om utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdrag bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I lagrådsremissen föreslås även att beslut om återbetalning av felaktigt
utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart. Vidare föreslås att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Budgetförslag

Proposition