Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48

Publicerad

Engångsartikelutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur en miljöskatt på engångsartiklar kan utformas samt ta fram nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...