Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 2020:70

Publicerad

Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

Ladda ner:

Förslaget innebär att de äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska.

Förslaget träder i kraft vid två tidpunkter

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030. Detta eftersom verksamheterna behöver tid för omställning, rekrytering av nya medarbetare och vid behov fortbildning av personal.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

  Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Utredningen ska i stället redovisa uppdraget senast den 30 november 2020.

 • Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Regeringen ger en särskild utredare uppdraget att lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst. Samt öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten föreslår att så kallad fast omsorgskontakt införs i såväl privat som offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll. Den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser omsorgskontakten behöver ha.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

  Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen där kravet är att den som har hemtjänst ska erbjudas fast omsorgskontakt. Detta om man inte bedömer att det är uppenbart att det inte behövs.

Laddar...