Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering SOU 2022:3

Publicerad

Utredningen Tillgång till vaccin mot covid-19, S 2020:07, har överlämnat sitt delbetänkande. En av utredningens slutsatser är att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin varit avgörande för att täcka landets nationella behov.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 maj 2020 att en särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska förbereda Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19. Samordnaren ska skapa förutsättningar och utarbeta en handlingsplan för att Sverige ska få tillgång till ett eller flera vaccin i sådan utsträckning att de nationella behoven tillgodoses. Samordnaren ska beakta internationella behov och de processer som pågår i fråga om solidarisk tillgång och rättvis global fördelning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19

    Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 har dels bland annat verkat för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19, dels identifierat möjligheter till avyttring av vaccin mot covid-19. Med den här slutrapporten avslutas uppdraget.

  • Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering

    Utredningen Tillgång till vaccin mot covid-19, S 2020:07, har överlämnat sitt delbetänkande. En av utredningens slutsatser är att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin varit avgörande för att täcka landets nationella behov.

Lagrådsremiss

Proposition