Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver SOU 2022:60

Publicerad

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 har dels bland annat verkat för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19, dels identifierat möjligheter till avyttring av vaccin mot covid-19. Med den här slutrapporten avslutas uppdraget.

Ladda ner:

Slutbetänkande kompletterar det mer omfattande delbetänkandet (SOU 2022:3) och fokuserar på vad som har hänt under 2022 samt presenterar bedömningar för framtiden.

Beställ tryckta exemplar

Beställ tryckta exemplar av SOU 2022:60 (Elanders webbplats)

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19

    Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 har dels bland annat verkat för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19, dels identifierat möjligheter till avyttring av vaccin mot covid-19. Med den här slutrapporten avslutas uppdraget.

  • Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering

    Utredningen Tillgång till vaccin mot covid-19, S 2020:07, har överlämnat sitt delbetänkande. En av utredningens slutsatser är att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin varit avgörande för att täcka landets nationella behov.

Lagrådsremiss

Proposition