Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Sverige under pandemin SOU 2022:10

Publicerad

Sverige under pandemin SOU 2022:10

Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Ladda ner:

Kommissionens övergripande bedömningar är:

 • Det tidiga vägvalet i den ekonomiska krishanteringen, med snabba och kraftfulla satsningar inom penningpolitiken och finanspolitiken
  – där snabbhet fick företräde framför träffsäkerhet – var en riktig strategi.
 • Vägvalet i smittskyddet med inriktningen på råd och rekommendationer som människor förväntades att frivilligt följa var i grunden riktigt. Den innebar att medborgarna behöll mer av sin personliga frihet än i många andra länder.
 • Det vidtogs för få och sena åtgärder. Sverige borde i februari/
  mars 2020 ha valt mer kraftfulla och ingripande smittskyddsåtgärder. När en plan saknades för att skydda de äldre och andra riskgrupper borde tidigare och fler insatser har gjorts för att försöka bromsa den allmänna smittspridningen. Sådana inledande åtgärder hade också skapat mer tid för överblick och analys.
 • Regeringen borde omgående ha tagit ledningen i alla delar av
  krishanteringen. Regeringen borde ha kunnat bemästra de hinder
  som finns för ett tydligt nationellt ledarskap: i viss mån självständiga
  myndigheter, regioner och kommuner med självstyrelse och Regeringskansliets normala beredningsrutiner. Regeringen borde även ha tagit på sig ett tydligare ledarskap när det gäller den samlade kommunikationen till allmänheten.
 • Regeringen var alltför ensidigt beroende av Folkhälsomyndighetens
  bedömningar. Ansvaret för myndighetens bedömningar vilar ytterst på en enda person, myndighetens chef. Det är inte en tillräckligt bra ordning för beslut under en allvarlig samhällskris.
 • Folkhälsomyndigheten borde ha kommunicerat sina råd och rekommendationer som tydliga förhållningsregler.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Sverige under pandemin

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Sverige under pandemin Volym 1 och 2

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Äldreomsorgen under pandemin

  I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...