Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Startlån till förstagångsköpare av bostad SOU 2022:12

Publicerad

Utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare). Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...