Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Kamerabevakning för ett bättre djurskydd SOU 2023:27

Publicerad

Betänkande av Utredningen om kamerabevakning på slakterier, N 2022:03.

Ladda ner: