Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

En modell för svensk försörjningsberedskap SOU 2023:50

Publicerad

Betänkande av Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 september 2021 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.