Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (Ju 2021:10) Dir. 2023:35

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2023.

Ladda ner: