Förliknings- och skiljedomstraktat med Tjeckoslovakien Diarienummer: SÖ 1926:6

Ratificerad av Sverige den 26 mara 1926. Ratifikationerna utväxlades i Stockholm den
29 april 1926.

Ladda ner: