Rättsliga dokument, Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internationell konvention rörande förenkling av tullformaliteterna. Genéve Diarienummer: SÖ 1926:9

Publicerad Uppdaterad

Ratificerad av Sverige dea 22 januari 1926. Ratifikationerna deponerades i Genéve
den 12 februari 1926.

Ladda ner: