Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (SÖ 1953:14—17), Genève den 8 juni 1977 SÖ 1979:22

Publicerad

Ladda ner: