Proceduravtal med Namibia, Windhoek den 19 oktober 1990 SÖ 1991:68