Avtal med Namibia om utvecklingssamarbete den 1 juli 1991 - den 30 juni, 1993 Windhoek den 24 april 1991 SÖ 1991:69