Avtal med Namibia om förlängning av avtalet den 24 april 1991 om utvecklingssamarbete (SÖ 1991:69), Windhoek den 14 juni 1993 SÖ 1993:20