Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Namibia om ömsesidigt upphävande av passviseringstvånget, Windhoek den 1 februari och 19 mars 1991 SÖ 1991:3

Publicerad

Ladda ner: