Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser SÖ 1967:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

1A Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser Wien, den 18 april 1961. Vienna Convention on Diplomatic Relations Undertecknad av Sverige den 18 april 1961 Proposition 1966:148 Beslut om ratifikation den 16 december 1966 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 21 mars 1967 Konventionen i kraft den 24 april 1964, för Sverige den 20 april 1967 ------------------------ 1B Fakultativt protokoll till Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser angående förvärv av medborgarskap Wien, den 18 april 1961. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality Undertecknat av Sverige den 18 april 1961 Proposition 1966:148 Beslut om ratifikation den 16 december 1966 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 21 mars 1967 Protokollet i kraft den 24 april 1964, för Sverige den 20 april 1967 ------------------------ 1C Fakultativt protokoll till Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser angående obligatoriskt biläggande av tvister Wien, den 18 april 1961. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes Undertecknat av Sverige den 18 april 1961 Proposition 1966:148 Beslut om ratifikation den 16 december 1966 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 21 mars 1967 Protokollet i kraft den 24 april 1964, för Sverige den 20 april 1967