Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar SÖ 1975:76

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar. Ramsar den 2 februari 1971