Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring i konventionen den 2 februari 1971 om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (SÖ 1975:76 och SÖ 1986:74) SÖ 1991:78

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring i konventionen den 2 februari 1971 om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (SÖ 1975:76 och SÖ 1986:74). Regina, Canada, den 3 juni 1987