Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Unctad investeringsfrämjande; avtal Sydafrika; avtal Eritrea, avtal Tanzania, avtal Uganda, avtal Vietnam ... SÖ 2001:56-64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 56 Överenskommelse med FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad) angående svenskt bidrag till investeringsfrämjande projekt i de minst utvecklade länderna. Genève och Stockholm den 27 september och 16 november 2001 Nr 57 Proceduravtal med Sydafrika 1 september 200131 december 2005. Pretoria den 28 september 2001 Nr 58 Avtal med Eritrea om förlängning av biståndsavtalet den 24 september 1997, ändrat den 20 januari 1999 och den 12 januari 2000. Asmara den 2 februari 2001 Nr 59 Avtal med Tanzania om utvecklingssamarbete 1 januari 200131 december 2003. Dar es Salaam den 26 januari 2001 Nr 60 Avtal med Uganda om utvecklingssamarbete 1 januari 200131 december 2003. Kampala den 23 januari 2001 Nr 61 Avtal med Vietnam om förlängning av avtalet den 11 januari 1999 om utvecklingssamarbete (SÖ 2000: 61). Stockholm den 30 november 2001 Nr 62 Avtal med Bolivia om utvecklingssamarbete åren 20002005. La Paz den 14 november 2001 Nr 63 Överenskommelse med Mongoliet om tillägg till luftfartsavtalet den 19 juni 1997 (SÖ 1998: 72). Peking den 10 januari 2001 Nr 64 Europeiska utlämningskonventionen av den 13 december 1957 (SÖ 1959: 65, SÖ 1967: 46). Återtagande av det svenska förbehållet. Stockholm den 24 september 2001