Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Fakultativt protokoll till konventionen den 18 december 1979 (SÖ 1980:8) om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. SÖ 2003:11

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Fakultativt protokoll till konventionen den 18 december 1979 (SÖ 1980:8) om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. New York den 6 oktober 1999