Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska försvars SÖ 2006:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda. Bryssel den 10 november 2004