Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System - GNSS) mellan Europeiska SÖ 2007:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System - GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan. Bryssel den 12 december 2006