Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om omplacering till Sverige av personer som har vittnat eller komme SÖ 2007:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om omplacering till Sverige av personer som har vittnat eller kommer att vittna inför domstolen. Haag och Stockholm den 22 december 2006 och 2 mars 2007