Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll upprättat enligt artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen den ... SÖ 2007:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll upprättat enligt artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen den 26 juli 1995 (SÖ 1999:43) om användning av informationsteknologi för tulländamål. Bryssel den 8 maj 2003