Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen den 26 juli 1995 (SÖ 1999:43) om användning ... SÖ 2008:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen den 26 juli 1995 (SÖ 1999:43) om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen. Bryssel den 12 mars 1999