Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal med Indien om samarbete på miljöområdet SÖ 2009:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samförståndsavtal med Indien om samarbete på miljöområdet
New Delhi den 5 november 2009

Regeringen beslutade den 18 september 2008 att underteckna samförståndsavtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet, den 5 november 2009.

Den på hindi avfattade avtalstexten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).