Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 8 Avtal med Indien om att ge familjemedlemmar som ingår i hushållet hos en medlem av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat rätt att utöva förvärvsarbete SÖ 2013:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 8
Avtal med Indien om att ge familjemedlemmar som ingår i hushållet hos en medlem av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat rätt att utöva förvärvsarbete
New Delhi den 26 november 2012

Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 1 april 2013 efter notväxling. Den på hindi avfattade texten finns tillgänglig på utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).