Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ett protokoll om ändring i 1997 års avtal mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknades den 7 februari 2013.

Genom protokollet uppdateras skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte till internationellt vedertagen standard. Det innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Indien. Protokollet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.