Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Finland om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland SÖ 2010:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 2
Överenskommelse med Finland om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland
Helsingfors den 3 och 25 mars 2010

Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att genom skriftväxling ingå avtalet. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 maj 2010.

Riksdagsbehandling: Prop. 2008/09:188, bet. 2009/10:UU8, rskr. 2009/10:15.