Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet den 14 oktober 1996 (SÖ 1998:15) med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögen SÖ 2011:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 10
Protokoll om ändring i avtalet den 14 oktober 1996 (SÖ 1998:15) med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
Bryssel den 7 september 2010

Regeringen beslutade den 26 augusti 2010 att underteckna protokollet. Den 25 november 2010 beslutade regeringen att godkänna protokollet. Underrättelse om godkännandet lämnades den 26 november 2010 och protokollet trädde i kraft den 11 september 2011.

Riksdagsbehandling: Prop. 2010/11:10, bet. 2010/11:SkU8, rskr. 2010:11:16