Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 10 Säkerhetsskyddsavtal med Storhertigdömet Luxemburg om ömsesidigt utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter SÖ 2013:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 10
Säkerhetsskyddsavtal med Storhertigdömet Luxemburg om ömsesidigt utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Bryssel den 23 maj 2011

Regeringen beslutade den 7 april 2011 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft efter notväxling den 8 augusti 2013.