Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Mongoliet om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar SÖ 2011:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 6
Avtal med Mongoliet om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar
Stockholm den 20 oktober 2003

Regeringen beslutade den 9 oktober 2003 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2004 efter notväxling.