Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om rätt till cabotage med lastfordon på väg ID-nummer: SÖ 1993:6