Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 6 Avtal med Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2013:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 6
Avtal med Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Paris den 19 maj 2010

Regeringen beslutade den 6 maj 2010 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft den 30 maj 2013 efter notväxling.

Riksdagsbehandling: Prop. 2012/13:57, bet. 2012/13:SkU23, rskr. 2012/13:156, SFS 2013:126.