Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter Paris den 27 januari 2016 SÖ 2016:3

Publicerad

Nr 3 Multilateralt avtal mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-för-land-rapporter Paris den 27 januari 2016 Regeringen beslutade den 10 december 2015 att underteckna avtalet. Av-talet trädde i kraft vid undertecknandet den 27 januari 2016.

Ladda ner: