Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med republiken Kroatiens regering om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter SÖ 2014:22

Publicerad

Regeringen beslutade den 18 april 2013 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft efter notväxling den 1 oktober 2014.

Ladda ner:

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator