Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och uppbyggnad. Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande mer än 52 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina (29 maj 2024). Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Aktuellt

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande mer än 8,5 miljarder kronor i humanitärt stöd, stöd till Ukrainas reformarbete och uppbyggnad och civilskyddsinsatser, med mera.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 43,5 miljarder kronor.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser sedan februari 2022

  Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande mer än 52 miljarder kronor (29 maj 2024) till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också visst stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 43,5 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 2.3 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder kronor
  • Civil krishantering – 900 miljoner kronor
  • Uppbyggnad – 2,7 miljarder kronor
  • Reformstöd – 1,5 miljarder kronor
  • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 280 miljoner kronor

Mer om Sveriges stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om Sveriges stöd till Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 367 träffar.

Laddar...