Hoppa till huvudinnehåll

Internt miljöarbete i Regeringskansliet

Uppdaterad

Regeringskansliet arbetar systematiskt med att minska sin påverkan på miljön. Detta miljöledningsarbete ska integreras i alla interna processer och aktiviteter.

Ladda ner:

Regeringskansliet har arbetat med miljöledning i omkring 20 år. Under 2018 beslutade Regeringskansliet att arbeta i enlighet med den internationella standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. Det innebär att ambitionen har höjts i jämförelse med tidigare arbete och att det finns ett aktivt och systematiskt miljöarbete. Syftet är att integrera hållbarhetsperspektiv i ordinarie processer och att ständigt förbättra miljöarbetet. Regeringskansliets miljöledningssystem omfattar sådana aktiviteter i förvaltningen som påverkar miljön, exempelvis utsläpp av koldioxid från flygresor, avfallshantering och inköp av varor och tjänster. För dessa aktiviteter finns en miljöpolicy för direkt miljöpåverkande verksamheter.

Det finns även en miljöpolicy för indirekt miljöpåverkan och integrering av klimat och miljö i Regeringskansliets beredningsprocesser.  Miljöpolicyn lyfter fram att Regeringskansliet ska ta hänsyn till klimat- och miljöpåverkan i allt relevant beslutsfattande. 

Förvaltningsavdelningen och Klimat- och näringslivsdepartementet samordnar

Förvaltningsavdelningen ansvarar för att samordna och följa upp det interna miljöledningsarbetet i Regeringskansliet. Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för Regeringskansliets arbete med klimat- och miljöintegrering.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Registrator, Klimat- och näringslivsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Klimat- och näringslivsdepartementet, via registrator
Laddar...