Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Radio- och TV-verket att i samverkan med Post- och telestyrelsen tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio Diarienummer: Ku2010/0549/MFI

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Radio- och TV-verket att i samverkan med Post- och telestyrelsen tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio på FM-bandet.

Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för utlysning av nya tillstånd för kommersiell radio senast under september 2010. Utförandet av uppdraget ska inte kräva omplanering av befintlig frekvens-användning. Nuvarande tillståndsinnehavare ska kunna fortsätta att bedriva sändningar på samma sätt som i dag även efter det att eventuellt nya sändningsområden tagits i bruk.

Radio- och TV-verket ska redovisa resultatet av arbetet till regeringen före utlysningen, dock senast den 31 augusti 2010.

Laddar...